Harmonogram Dnia Targowego - 2006
   
1100 – 1115 Uroczyste otwarcie Bydgoskich Targów Edukacyjnych
przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Konstantego Dombrowicza
  PŁYTA GŁÓWNA
1045 – 1100 Występ szkolnej orkiestry dętej: Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
1115 – 1120 Orkiestra dęta: Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
1120 – 1130 Występ zespołu tańca współczesnego: Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy
1130 – 1145 Zespół Fitness “Seven”, zespół taneczny: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy
1145 – 1150 Pokaz strojów z krajów Unii Europejskiej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy
1150 – 1200 Pokazy grupy TAE-KWON-DO: XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
1200 – 1300 Mecz koszykówki: reprezentacje szkół licealnych i zespołów szkół zawodowych
  w przerwie – występy grupy tanecznej: Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszczy
1300 – 1315 Pokaz mody: Zespół Szkół Odzieżowych w Bydgoszczy
1315 – 1330 Orkiestra dęta: Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
1330 – 1345 Formacja tańca towarzyskiego “CHASE” oraz zespół wokalny “SCHERZO”:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy
1345 – 1400 Zespół hip-hopowy: XII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
1400 – 1410 Występ zespołu muzycznego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy
1410 – 1415 Pokaz fryzur: Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy
1415 – 1425 Występ zespołu tańca irlandzkiego: Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Bydgoszczy
1425 – 1435 Występ chóru: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy
1435 – 1445 Pokaz tańca towarzyskiego: Zespół szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
1445 – 1500 Zespół wokalno-instrumentalny: Zespół Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy
1500 – 1515 Występ zespołu muzycznego: Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy - X Liceum Ogólnokształcące
1515 – 1530 Zespół wokalny: Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy
1530 – 1545 Zespół wokalno-instrumentalny: Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy
1545 – 1600 Orkiestra szkolna : Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
  SALA KONFERENCYJNA
1200 – 1230 Prelekcja nt. “Umiejętność pokonywania stresu w warunkach egzaminacyjnych” – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy.
1230 – 1330 Prezentacja naboru elektronicznego dla szkół ponadgimnazjalnych – Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy.
1330 – 1430 Prelekcja nt. “Jak sobie radzić ze stresem na egzaminie”, oraz “Istotne czynniki psychologiczne przy wyborze dalszego kształcenia” – Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy.
1430 – 1530 Prezentacja naboru elektronicznego dla szkół ponadgimnazjalnych – Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy.