Plan HWS "Łuczniczka" z podziałem stanowisk wystawców - 2006

Stanowisko 1 - MDK Nr 3 Stanowisko 2 - Pałac Młodzieży Stanowisko 3 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Stanowisko 4 Stanowisko 5 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Stanowisko 6 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Stanowisko 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Stanowisko 8 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Stanowisko 9 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, VII LO Stanowisko 10 - Zespół Szkół Nr 4, IX LO Stanowisko 11 - Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych Stanowisko 12 - XII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 13 - Zespół Szkół Nr 3, XIII LO Stanowisko 14 Stanowisko 15 - XV Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 16 - Policealna Szkoła Medyczna Stanowisko 17 - Zespół Szkół Medycznych Stanowisko 18 - Zespół Szkół Nr 12 Stanowisko 19 - Zespół Szkół Budowlanych Stanowisko 20 - Zespół Szkół Chemicznych, XIV LO Stanowisko 21 - Zespół Szkół Drzewnych Stanowisko 22 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Stanowisko 23 - Zespół Szkół Odzieżowych Stanowisko 24 - Zespół Szkół Gastronomicznych Stanowisko 25 - Zespół Szkół Handlowych Stanowisko 26 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 Stanowisko 29 - Zespół Szkół Nr 1 Stanowisko 28 - Zespół Szkół Mechnicznych Nr 2 Stanowisko 27-Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 Stanowisko 33 - MDK Nr 4 Stanowisko 36 - MDK Nr 5 Stanowisko 37 - Bursa Średnich Szkół Medycznych Stanowisko 38 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Stanowisko 39 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna Stanowisko 40 - Bursa Szkolnictwa Zawodowego Stanowisko 41 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Stanowisko 42 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Stanowisko 30 - Zespół Szkół Nr 9 Stanowisko 31 - Zespół Szkół Ogrodniczych Stanowisko 32 - Zespół Szkół Samochodowych Stanowisko 34 - Zespół Szkół Elektronicznych Stanowisko 35 - Zespół Szkół Spożywczych Stanowiska próbnego naboru elektronicznego Wejście Wejście Punkt pomocy medycznej