Swoje uczestnictwo w Bydgoskich Targach Edukacyjnych  2006 zgłosili:

Uwaga! Numer kolejny zgłoszenia uczestnictwa nie jest numerem przyporządkowania do stanowiska wystawienniczego.

 

Lp. zgłoszenia Przydzielone stanowisko

Nazwa szkoły lub placówki

Adres internetowy

1 17

Zespół Szkół Medycznych
ul. Swarzewska 10   85-731 Bydgoszcz

www.viiilo-byd.edu.pl

2 28 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19  85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.republika.pl
3 19 Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 8  85-095 Bydgoszcz
www.zsb.bydgoszcz.pl
4 22 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul.Gajowa 98  85-717 Bydgoszcz
www.zsea.bydgoszcz.pl
5 34 Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
www.zse.bydgoszcz.pl
6 41 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Obrońców Bydgoszczy 1  85-054 Bydgoszcz
www.ppp.mpn.pl
7 2 Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27  85-097 Bydgoszcz
www.palac.bydgoszcz.pl
8 29 Zespół Szkół Nr 1
ul. Nakielska 11  85-219 Bydgoszcz
www.zsnr1.bydgoszcz.pl
9 38 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2
ul. Sobieskiego 10  85-060 Bydgoszcz
www.ckunr2.bydgoszcz.pl
10 21 Zespół Szkół Drzewnych
ul. Toruńska 44  85-023 Bydgoszcz
www.zsd.bydgoszcz.pl
11 32 Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63    85-090 Bydgoszcz
www.zss.pl
12 15 XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz
www.liceumxv.edu.pl
13 18 Zespół Szkół Nr 12
ul. Stawowa 41   85-323 Bydgoszcz
www.zelek.pl
14 14 Bursa Szkolnictwa Zawodowego
ul. Bartosza Głowackiego 37   85-717 Bydgoszcz
www.bsz.bydgoszcz.pl
15 12 XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Kijowska 7   85-703 Bydgoszcz
www.12lobydgoszcz.prv.pl
16 11 Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych
ul. Wojska Polskiego 46 A   85-825 Bydgoszcz
www.loutbydgoszcz.ipt.pl
17 13 Zespół Szkół Nr 3 - XIII Liceum Ogólnokształcące
u. Łowicka 45   85-776 Bydgoszcz
www.bydgoska13.republika.pl
18 42 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Hetmańska 33   85-039 Bydgoszcz
--------
19 25 Zespół Szkół Handlowych
ul. Kaliska 10   85-602 Bydgoszcz
www.zsh.bydgoszcz.pl
20 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Nowogrodzka 3   85-208 Bydgoszcz
www.3lo.home.pl
21 36 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5
ul. F. Krysiewiczowej 8  85-796 Bydgoszcz
--------
22 24 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5   85-065 Bydgoszcz
www.gastronomikbd.com
23 10 Zespół Szkół Nr 4
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Z. Nałkowskiej 9    85-866 Bydgoszcz
www.lo9gim17.pl
24 23 Zespół Szkół Odzieżowych
ul. Fordońska 430  85-790 Bydgoszcz
www.zso.cps.pl
25 39 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna
ul. Grunwaldzka 41   85-238 Bydgoszcz
--------
26 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Nowodworska 13  85-120 Bydgoszcz
www.2lo.bydgoszcz.pl
27 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Szarych Szeregów 4a  85-829 Bydgoszcz
www.5lo.bydgoszcz.pl
28 31 Zespół Szkół Ogrodniczych
ul. Filmowa 1   85-836 Bydgoszcz
www.zsogrodniczych@wp.pl
29 26 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
ul. Św. Trójcy 37  85-224 Bydgoszcz
www.zsm1.bydgoszcz.pl
30 20 Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3   85-821 Bydgoszcz
www.zsc.cen.bydgoszcz.pl
31 35 Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174   85-844 Bydgoszcz
http://www.zspoz.neostrada.pl/
32 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
ul. 11 Listopada 4   85-643 Bydgoszcz
www.7lo.bydgoszcz.pl
33 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Staszica 4  Bydgoszcz
www.vilo.bydgoszcz.pl
www.vilo.eu.org
34 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Stawowa 39   85-323 Bydgoszcz
www.4lo.bydg.pl
35 37 Bursa Średnich Szkół Medycznych
ul. Swarzewska 2   85-731 Bydgoszcz
www.bursamed.lo.pl
36 1 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
ul. Gałczyńskiego 23    85-322 Bydgoszcz
http://mdk.3.w.interia.pl/
37 33 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
ul. Dworcowa 82    85-010 Bydgoszcz
www.mdk4.bydgoszcz.pl
38 30 Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59    85-650 Bydgoszcz
www.zs9.bydgoszcz.pl
39 16 Szkoła Policealna Medyczna
przy Zespole Szkół Medycznych
ul. Swarzewska 10   85-731 Bydgoszcz
www.medyk.bydgoszcz.pl
40 40 I Katolickie Liceum Ogólnokształcące
ul. St. Leszczyńskiego 49   85-137 Bydgoszcz  
www.katolik.lo.pl
41 27 Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
ul. Barwna 14   85-334 Bydgoszcz
www.ckp.bydgoszcz.pl