Plan HWS "Łuczniczka" z podziałem stanowisk wystawców - 2007

Stanowisko 1 - I Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 2 - Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 Stanowisko 3 - III Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 4 - II Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 5 -  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Stanowisko 6 - V Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Stanowisko 8 - VIII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 9 - IX Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 10 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Stanowisko 11 - Zespół Szkół Nr 12 Stanowisko 12 - 12 Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 13 - Zespół Szkół Nr 3 Stanowisko 14 - Liceum Ogólnokształcące Towarzystw Salezjańskiego Stanowisko 15 - Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Stanowisko 16 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Stanowisko17 - Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej Stanowisko 18 - Zespół Szkół Gastronomicznych Stanowisko 19 - Zespół Szkół Budowlanych Stanowisko 20 - Zespół Szkół Chemicznych Stanowisko 21 - Zespół Szkół Ogrodniczych Stanowisko 22 - Zespół Szkół Drzewnych Stanowisko 23 - Bursa Nr 3 Stan. 24 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Stanowisko 25 - Zespół Szkół Handlowych Stanowisko 26 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 Stan. 29 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Stanowisko 28 - Zespół Szkół Spożywczych Stanowisko 27 - Zespół Szkół Nr 1 Stanowisko 33 - Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4 Stanowisko 36 - Zespół Szkół Elektronicznych Stanowisko 37 - Bursa Nr 2 Stanowisko 38 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Stanowisko 39 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Stanowisko 40 - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 41 - Szkoła Policealna Medyczna Stanowisko 42 - Zespół Szkół Drzewnych Stanowisko 30 - Bursa Nr 1 Stanowisko 31 - Zespół Szkół Nr 9 Stanowisko 32 - Zespół Szkół Samochodowych  Stan. nr 34 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Stanowisko 35 - Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 Stanowiska naboru elektronicznego Stanowisko 43 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 Wejście Stanowisko 45 - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 Stanowisko44 - Liceum Menedżerskie Stanowisko 46 - Zespół Szkół Odzieżowych Wejście Stanowisko 47 - II LO Baza danych o szkołach licealnych Punkt pomocy medycznej