Swoje uczestnictwo w Bydgoskich Targach Edukacyjnych 2007 zgłosili:

Uwaga! Numer kolejny zgłoszenia uczestnictwa nie jest numerem przyporządkowania do stanowiska wystawienniczego.

 

Lp. zgłoszenia Przydzielone stanowisko

Nazwa szkoły lub placówki

Adres internetowy

1 32 Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63    85-090 Bydgoszcz
www.zss.pl
2 29 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19  85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.republika.pl
3 19 Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 8  85-095 Bydgoszcz
www.zsb.bydgoszcz.pl
4 36 Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
www.zse.bydgoszcz.pl
5 24 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Obrońców Bydgoszczy 1  85-054 Bydgoszcz
www.por-psycholog.ovh.org
6 22 i 42 Zespół Szkół Drzewnych
ul. Toruńska 44  85-023 Bydgoszcz
www.zsd.bydgoszcz.pl
7 30 Bursa Nr 1
ul. Bartosza Głowackiego 37   85-717 Bydgoszcz
www.b01.bydgoszcz.pl
8 12 XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Kijowska 7   85-703 Bydgoszcz
www.12liceum.pl
9 13 Zespół Szkół Nr 3
XIII Liceum Ogólnokształcące
u. Łowicka 45   85-776 Bydgoszcz
www.13lo.bydgoszcz.pl
10 26 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Hetmańska 33   85-039 Bydgoszcz
--------
11 9 Zespół Szkół Nr 4
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Z. Nałkowskiej 9    85-866 Bydgoszcz
www.lo9gim17.pl
12 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Szarych Szeregów 4a  85-829 Bydgoszcz
www.5lo.bydgoszcz.pl
13 28 Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174   85-844 Bydgoszcz
www.spozywcza.pl
14 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
ul. 11 Listopada 4   85-643 Bydgoszcz
www.7lo.bydgoszcz.pl
15 31 Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59    85-650 Bydgoszcz
www.zs9.bydgoszcz.pl
16 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Nowodworska 13  85-120 Bydgoszcz
www.2lo.bydgoszcz.pl
17 23 Bursa Nr 3
ul. Słoneczna 19   85-348 Bydgoszcz
www.bursanr3.prv.pl
18 25 Zespół Szkół Handlowych
ul. Kaliska 10   85-602 Bydgoszcz
www.zsh.bydgoszcz.pl
19 33 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
ul. Dworcowa 82    85-010 Bydgoszcz
www.mdk4.bydgoszcz.pl
20 34 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul.Gajowa 98  85-717 Bydgoszcz
www.zsea.bydgoszcz.pl
21 37 Bursa Nr 2
ul. Swarzewska 2   85-731 Bydgoszcz
www.bursamed.lo.pl
22 8 VIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Swarzewska 10   85-731 Bydgoszcz
www.viiilo-byd.edu.pl
23 41 Szkoła Policealna Medyczna
ul. Swarzewska 10   85-731 Bydgoszcz
www.medyk.bydgoszcz.pl
24 3 III Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowogrodzka 3   85-208 Bydgoszcz
www.3lo.home.pl
25 21 Zespół Szkół Ogrodniczych
ul. Filmowa 1   85-836 Bydgoszcz
www.zso.bydgoszcz.pl
26 40 I Katolickie Liceum Ogólnokształcące
ul. St. Leszczyńskiego 49   85-137 Bydgoszcz  
www.katolik.lo.pl
27 15 Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
28 38 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2
ul. Sobieskiego 10   85-060 Bydgoszcz
www.ckunr2.bydgoszcz.pl
29 1 I Liceum Ogólnokształcące
Pl. Wolności 9   85-004 Bydgoszcz
www.1lo.bydgoszcz.pl
30 39 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
ul. Grunwaldzka 41   85-239 Bydgoszcz
---------------
31 35 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5
ul. F. Krysiewiczowej 8  85-796 Bydgoszcz
www.mdk5.bydgoszcz.pl
32 20 Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3   85-821 Bydgoszcz
www.zsc.cen.bydgoszcz.pl
33 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Stawowa 39   85-323 Bydgoszcz
www.4lo.bydg.pl
34 2 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
ul. Gałczyńskiego 23    85-322 Bydgoszcz
http://mdk.3.w.interia.pl
35 18 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5   85-065 Bydgoszcz
www.gastronomikbd.com
36 11 Zespół Szkół Nr 12
ul. Stawowa 41   85-323 Bydgoszcz
www.zselek.pl.pl
37 16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Staszica 4   85-014 Bydgoszcz
www.VILo.bydgoszcz.pl
38 17 Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej
ul. Wojska Polskiego 46    85-825 Bydgoszcz
www.loutbydgoszcz.ipt.pl
39 14 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Pod Reglami    85-794 Bydgoszcz
www.salezjanie.tl.pl
40 27 Zespół Szkół Nr 1
ul. Nakielska 11  85-219 Bydgoszcz
www.zsnr1.bydgoszcz.pl
41 4 II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Wincentego Pola 19    85-218 Bydgoszcz
www.2spoleczne.lo.pl
42 43 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
ul. Św. Trójcy 37  85-224 Bydgoszcz
www.zsm1.bydgoszcz.pl
43 45 Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
ul. Barwna 14   85-334 Bydgoszcz
www.ckp.bydgoszcz.pl
44 47 II Liceum Ogólnokształcące
Baza danych o szkołach licealnych
www.liceumbydgoszcz.pl
45 46 Zespół Szkół Odzieżowych
ul. Fordońska 430   85-790 Bydgoszcz
www.zso.cps.pl
46 44 Liceum Menedżerskie
ul. Staszica 4   85-014 Bydgoszcz
www.plm.pl