Aktualności - 2008

 

11.04.2008

Uwaga na zmianę miejsc stanowisk wystawienniczych.
Stanowiska nr nr 1, 2 i 3 zostały przeniesione spod pylonu 4 w okolicę pylonu nr 2. Zmiana wynika z miejsca uroczystości otwarcia Bydgoskich Targów Edukacyjnych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, która odbędzie się pod herbem Bydgoszczy.

9.04.2008

Zapraszam do zapoznania się z planem występów artystyczno - sportowych w zakładce
Plan Dnia Targowego

9.04.2008

Uwaga wystawcy!
Po uzgodnieniu z Dyrektorem HWS Łuczniczka informujemy, że będzie możliwość wstępnego przygotowania stanowisk przez wystawców  w poniedziałek 14.04.2008
od godziny 12.00 do godz. 16.00.
W dniu targowym, tj. 15.04.2008 Hala będzie otwarta od godz. 8.00
Wszyscy wystawcy pobierają z magazynu i donoszą do przydzielonych stanowisk stoliki i krzesła we własnym zakresie. Dyrekcja HWS nie przewiduje oddelegowania do tej czynności swoich pracowników. Przypominamy o zabezpieczeniu we własnym zakresie przedłużaczy i rozdzielników elektrycznych.
Po zakończeniu targów obowiązkiem wystawców jest zwrot do magazynu pobranych mebli.

27.03.2008

W związku ze zmianą terminu organizacji Targów na dzień 15 kwietnia br. musieliśmy zlecić wykonanie nowych plakatów informacyjnych. Plakaty już zostały wydrukowane i od dnia jutrzejszego rozpoczynamy ich rozprowadzanie do gimnazjów.
I tutaj prośba do dyrektorów tych szkół, aby po nadejściu plakatów zlecili rozwieszenie  ich w widocznych miejscach (np. jeden w pokoju nauczycielskim), a o zmianie terminu Targów powiadomili wychowawców klas trzecich.
Za życzliwe zrozumienie dziękujemy.

18.03.2008


UWAGA  WYSTAWCY I GIMNAZJALIŚCI !!!


Ze względów niezależnych od organizatorów, wynikających ze zmian w harmonogramie rozgrywek sportowych odbywających się w HWS "Łuczniczka", IV Bydgoskie Targi Edukacyjne odbędą się we
wtorek 15 kwietnia 2008 roku, a nie jak planowano pierwotnie w dniu 8 kwietnia br.
Godziny otwarcia nie ulegają zmianom - targi będą czynne od 10.00 do 17.00.
Jednocześnie pragniemy poinformować wystawców, że do ich dyspozycji administracja HWS zabezpieczy po 2 stoliki i 2-3 krzesła. Wystawcy powinni zabezpieczyć we własnym zakresie przedłużacze i rozdzielacze energii elektrycznej.
Do dyspozycji wystawców będzie również sprzęt nagłaśniający, zainstalowany w okolicy płyty głównej.
Placówki, które już przysłały zgłoszenia udziału w targach nie muszą przesyłać ich ponownie.
Zgłoszenia pisemne na karcie zgłoszeniowej prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Samochodowych do dnia  2 kwietnia br.

Za utrudnienia wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

15.03.2008

Ukazało się Zarządzenie nr 14 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2008 w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych określające terminy i zasady rekrutacji. Warto się z nim zapoznać w zakładce "Informacje dla gimnazjalistów"

15.03.2008

Pierwsze placówki zgłosiły już swój udział w Targach. Ze względów organizacyjnych prosimy o możliwie szybkie zgłoszenia pozostałych szkół oraz innych jednostek szkolnych i wychowawczych zainteresowanych udziałem w Targach.

 

We wtorek 8 kwietnia 2008 roku w Hali Sportowej "Łuczniczka" odbędą się kolejne - IV Bydgoskie Targi Edukacyjne. Zaplanowany czas otwarcia imprezy to godziny od 10.00 do 17.00.
Wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz - szkoły ponadgimnazjalne, domy kultury,  placówki wychowawcze i poradnie psychologiczno - pedagogiczne zapraszamy do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2008/2009.

Udział w Targach jest bezpłatny

Organizatorzy zapewniają wszystkim stoisko wystawiennicze wyposażone w 3 stoły, 2-3 krzesła oraz przyłącze prądu elektrycznego. Każda placówka będzie miała też możliwość zaprezentowania swojego dorobku poprzez występy młodzieżowych grup muzycznych, tanecznych, chórów, orkiestr itp.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem Państwa Placówki w Targach Edukacyjnych, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia i przekazanie jej w formie papierowej do sekretariatu Zespołu Szkół Samochodowych  w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 do dnia 21 marca 2008 roku.