Plan HWS "Łuczniczka" z podziałem stanowisk wystawców

Stanowisko 1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Stanowisko 2 - Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 Stanowisko 3 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Stanowisko 4 - II Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 5 -  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Stanowisko 6 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Stanowisko 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Stanowisko 8 - Zespół Szkół Nr 19 Stanowisko 9 - Zespół Szkół Nr 4 Stanowisko 10 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Stanowisko 11 - Zespół Szkół Gastronomicznych Stanowisko 12 - XII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 13 - Akademia Zdrowia Stanowisko 14 - LO Towarzystwa Salezjańskiego Stanowisko 15 - Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Stanowisko 16 - Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej Stanowisko17 - ZSZ Rzemiosła i Przedsiębiorczości Stanowisko 18 - Zespół Szkół Budowlanych Stanowisko 19 - Bursa Nr 1 Stanowisko 20 - Zespół Szkół Chemicznych Stanowisko 21 - Zespół Szkół Handlowych Stanowisko 22 - Zespół Szkół Drzewnych Stanowisko 23 - Bursa Nr 3 Stanowisko 24 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Stanowisko 25 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 Stanowisko 26 - Zespół Szkół Spożywczych Stanowisko 29 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Stanowisko 28 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 Stanowisko 27 - Zespół Szkół Nr 1 Stanowisko Stanowisko 33 - Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4 Stanowisko 36 - Zespół Szkół Elektronicznych Stanowisko 37 - Bursa Nr 2 Stanowisko 38 - Państwowy Zespół Szkół Plastycznych Stanowisko 39 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Stanowisko 40 - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 41 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Stanowisko 42 - VIII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 30 - Zespół Szkół Nr 12 Stanowisko 31 - Stanowisko 32 - Zespół Szkół Samochodowych  Stan. nr 34 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Stanowisko 35 - Zespół Szkół Ogrodniczych Stanowiska prezentacji naboru elektronicznego Stanowisko 43 - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej Wejście Stanowisko 45 - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 Stanowisko 44 - Szkoła Policealna Medyczna Stanowisko 46 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Wejście Stanowisko 47 - Liceum Menedżerskie Uroczystość otwarcia Bydgoskich Targów Edukacyjnych Punkt pomocy medycznej