Swoje uczestnictwo w Bydgoskich Targach Edukacyjnych 2008 zgłosili:

Uwaga! Numer kolejny zgłoszenia uczestnictwa nie jest numerem przyporządkowania do stanowiska wystawienniczego. Przydzielamy stanowiska według kolejności zgłoszeń.
* - nie przydzielono stanowiska, ponieważ wystawca nie dostarczył do organizatora zgody Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Lp. zgłoszenia Przydzielone stanowisko

Nazwa szkoły lub placówki

Adres internetowy

1 32 Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63    85-090 Bydgoszcz
www.zss.pl
2 26 Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174   85-844 Bydgoszcz
www.spozywcza.pl
3 28 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19  85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.republika.pl
4 29 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Hetmańska 33   85-039 Bydgoszcz
www.poradnia.bydgoszcz.pl
5 36 Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
www.zse.bydgoszcz.pl
6 19 Bursa Nr 1
ul. Bartosza Głowackiego 37   85-717 Bydgoszcz
www.b01.bydgoszcz.pl
7 30 Zespół Szkół Nr 12
ul. Stawowa 41   85-323 Bydgoszcz
www.zselek.pl.pl
8 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
ul. 11 Listopada 4   85-643 Bydgoszcz
www.7lo.bydgoszcz.pl
9 14 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Pod Reglami    85-794 Bydgoszcz
www.salezjanie.tl.pl
10 4 II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Wincentego Pola 19    85-218 Bydgoszcz
www.2spoleczne.lo.pl
11 39 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
ul. Grunwaldzka 41   85-239 Bydgoszcz
-----------
12 17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Fordońska 120   85-739 Bydgoszcz
www.izbarzem.pl/szkola
13 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Nowodworska 13  85-120 Bydgoszcz
www.2lo.bydgoszcz.pl
14 34 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul.Gajowa 98  85-717 Bydgoszcz
www.zsea.bydgoszcz.pl
15 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Nowogrodzka 3   85-206 Bydgoszcz
www.3lo.home.pl
16 18 Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 8  85-095 Bydgoszcz
www.zsb.bydgoszcz.pl
17 15 Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
18 23 Bursa Nr 3
ul. Słoneczna 19   85-348 Bydgoszcz
www.bursanr3.prv.pl
19 22 Zespół Szkół Drzewnych
ul. Toruńska 44  85-023 Bydgoszcz
www.zsd.bydgoszcz.pl
20 2 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
ul. Gałczyńskiego 23    85-322 Bydgoszcz
www.mdk3bydgoszcz.republika.pl
21 9 Zespół Szkół Nr 4
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Z. Nałkowskiej 9    85-866 Bydgoszcz
www.lo9gim17.pl
22 40 I Katolickie Liceum Ogólnokształcące
ul. St. Leszczyńskiego 49   85-137 Bydgoszcz  
www.katolik.lo.pl
23 33 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
ul. Dworcowa 82    85-010 Bydgoszcz
www.mdk4.bydgoszcz.pl
24 24 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Obrońców Bydgoszczy 1  85-054 Bydgoszcz
www.por-psycholog.ovh.org
25 21 Zespół Szkół Handlowych
ul. Kaliska 10   85-602 Bydgoszcz
www.zsh.bydgoszcz.pl
26 31 Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59    85-650 Bydgoszcz
www.zs9.bydgoszcz.pl
27 38 Państwowy Zespół Szkół Plastycznych
ul. Konarskiego 2    85-066 Bydgoszcz
www.liceum-plastyczne.bydgoszcz.pl
28 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Pl. Wolności 9   85-004 Bydgoszcz
www.jedynka.u2.pl
29 27 Zespół Szkół Nr 1
ul. Nakielska 11  85-219 Bydgoszcz
www.zsnr1.bydgoszcz.pl
30 20 Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3   85-821 Bydgoszcz
www.zsc.cen.bydgoszcz.pl
31 35 Zespół Szkół Ogrodniczych
ul. Filmowa 1   85-836 Bydgoszcz
www.zsogrodniczych.edupage.org
32 13 Akademia Zdrowia
ul. M. Curie-Skłodowskiej 26   85-094 Bydgoszcz
www.akademia-zdrowia.pl
33 37 Bursa Nr 2
ul. Swarzewska 2   85-731 Bydgoszcz
www.bursamed.lo.pl
34 12 XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Kijowska 7   85-703 Bydgoszcz
www.12liceum.pl
35 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Szarych Szeregów 4a  85-829 Bydgoszcz
www.5lo.bydgoszcz.pl
36 46 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2
ul. Sobieskiego 10   85-060 Bydgoszcz
www.ckunr2.bydgoszcz.pl
37 43 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
ul. Dąbrowskiego 4   89-100 Nakło n. Notecią
www.zssnaklo.neostrada.pl
38 8 Zespół Szkół  Nr 19
XXI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11   85-868 Bydgoszcz
www.zs19bydgoszcz.szkolnastrona.pl
39 16 Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej
ul. Wojska Polskiego 46    85-825 Bydgoszcz
www.lout.ipt.pl/bydgoszcz
40 25 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
ul. Św. Trójcy 37  85-224 Bydgoszcz
www.zsm1.bydgoszcz.pl
41 11 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5   85-065 Bydgoszcz
www.gastronomikbd.com
42 45 Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
ul. Barwna 14   85-334 Bydgoszcz
www.ckp.bydgoszcz.pl
43 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Stawowa 39   85-323 Bydgoszcz
www.4lo.bydg.pl
44 41 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Staszica 4   85-014 Bydgoszcz
www.VILo.bydgoszcz.pl
45 42 Zespół Szkół Medycznych
VIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Swarzewska 10   85-731 Bydgoszcz
www.viiilo.pl
46 44 Szkoła Policealna Medyczna
ul. Swarzewska 10   85-731 Bydgoszcz
www.medyk.bydgoszcz.pl
47 47 Liceum Menedżerskie
ul. Staszica 4   85-014 Bydgoszcz
www.plm.pl