Plan HWS "Łuczniczka" z podziałem stanowisk wystawców

Stanowisko 1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Stanowisko 2 - XII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 3 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Stanowisko 4 - II Społeczne LO Stanowisko 5 -  Zespół Szkół Katolickich Stanowisko 6 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Stanowisko 7 - VII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 8 - Bursa Nr 2 Stanowisko 9 - VIII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 10 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Stanowisko 11 - Zespół Szkół Gastronomicznych Stanowisko 12 - ZSz. Nr 7 -  XVII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 13 - Pałac Młodzieży Stanowisko 14 - Stanowisko 15 - Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Stanowisko 16 - Zespół Szkół Dla Dorosłych Stanowisko17 - Liceum Ogólnokształcące Cosinus Stanowisko 18 - Zespół Szkół Budowlanych Stanowisko 19 - Bursa Nr 1 Stanowisko 20 - Zespół Szkół Chemicznych Stanowisko 21 - Zespół Szkół Handlowych Stanowisko 22 - Zespół Szkół Drzewnych Stanowisko 23 - Bursa Nr 3 Stanowisko 24 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Stanowisko 25 - Zespół Szkół Spożywczych Stanowisko 26 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 Stanowisko 29 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Stanowisko 28 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 Stanowisko 27 - Zespół Szkół Nr 1 Sala konferencyjna - Nabór elektroniczny do przedszkoli - punkt informacyjny w godz. 12.00-17.00 Stanowisko 33 - Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4 Stanowisko 36 - Zespół Szkół Elektronicznych Stanowisko 37 - Stanowisko 38 - IX Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 39 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna Stanowisko 40 - LO Towarzystwa Salezjańskiego Stanowisko 41 - Szkoła Policealna Medyczna Stanowisko 30 - Zespół Szkół Nr 12 Stanowisko 31 - Zespół Szkół Nr 9 Stanowisko 32 - Zespół Szkół Samochodowych  Stan. nr 34 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Stanowisko 35 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Stanowiska prezentacji naboru elektronicznego Stanowisko 43 - LO Edukacji Innowacyjnej Wejście Stanowisko 45 - Centrum Kształcenia Kadr BZDZ Stanowisko 44 - Liceum Menedżerskie Stanowisko 46 - Stanowisko 50 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Stanowisko 49 - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 Stanowisko 48 - Zespół Szkół Nr 19 Wejście Stanowisko 47 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Braille'a Stanowisko 52 - Zespół Szkół Nr 35 - XIII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 53 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Stanowisko 54 - Agencja Wydawnicza AGA PRESS Stanowisko 55 - Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Stanowisko 56 - Państwowa Inspekcja Pracy Stanowisko 57 - Zespół Szkół Ogrodniczych Stanowisko 58 - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle Stanowisko 51 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości Uroczystość otwarcia Bydgoskich Targów Edukacyjnych Punkt pomocy medycznej