Swoje uczestnictwo w Bydgoskich Targach Edukacyjnych 2009 zgłosili:

 

Uwaga! Numer kolejny zgłoszenia uczestnictwa nie jest numerem przyporządkowania do stanowiska wystawienniczego. Przydzielamy stanowiska według kolejności zgłoszeń.
* - stanowisko przydzielone warunkowo, ponieważ wystawca nie dostarczył do organizatora zgody Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Lp. zgłoszenia Przydzielone stanowisko

Nazwa szkoły lub placówki

Adres internetowy

1 32 Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63    85-090 Bydgoszcz
www.zss.pl
2 34 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul.Gajowa 98  85-717 Bydgoszcz
www.zsea.bydgoszcz.pl
3 26 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
ul. Św. Trójcy 37  85-224 Bydgoszcz
www.zsm1.bydgoszcz.pl
4 23 Bursa Nr 3
ul. Słoneczna 19   85-348 Bydgoszcz
www.bursanr3.cba.pl
5 4 II Społeczne LIceum Ogólnokształcące
ul. Wincentego Pola 19   85-218 Bydgoszcz
www.2spoleczne.lo.pl
6 22 Zespół Szkół Drzewnych
ul. Toruńska 44  85-023 Bydgoszcz
www.zsd.bydgoszcz.pl
7 9 Zespół Szkół Medycznych
VIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.viiilo.pl
8 41 Zespół Szkół Medycznych
Szkoła Policealna Medyczna
ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.medyk.bydgoszcz.pl
9 36 Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
www.zse.bydgoszcz.pl
10 5 Zespół Szkół Katolickich
Pomnik Jana Pawła II

ul. Nowodworska 17  85-120 Bydgoszcz
---
11 28 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19  85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.republika.pl
12 24 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Obrońców Bydgoszczy 1  85-054 Bydgoszcz
www.ppp1.bydgoszcz.pl
13 25 Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174   85-844 Bydgoszcz
www.spozywcza.pl
14 31 Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59    85-650 Bydgoszcz
www.zs9.bydgoszcz.pl
15 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
ul. 11 Listopada 4   85-643 Bydgoszcz
www.7lo.bydgoszcz.pl
16 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Stawowa 39   85-323 Bydgoszcz
www.4lo.bydg.pl
17 21 Zespół Szkół Handlowych
ul. Kaliska 10   85-602 Bydgoszcz
www.zsh.bydgoszcz.pl
18 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Pl. Wolności 9   85-004 Bydgoszcz
www.jedynka.bydgoszcz.pl
19 29 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Hetmańska 33   85-039 Bydgoszcz
www.poradnia.bydgoszcz.pl
20 30 Zespół Szkół Nr 12
ul. Stawowa 41   85-323 Bydgoszcz
www.zselek.pl.pl
21 19 Bursa Nr 1
ul. Bartosza Głowackiego 37   85-717 Bydgoszcz
www.bursa.bydgoszcz.pl
22 11 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5   85-065 Bydgoszcz
www.gastronomikbd.com
23 15 Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
24 27 Zespół Szkół Nr 1
ul. Nakielska 11  85-219 Bydgoszcz
www.zsnr1.bydgoszcz.pl
25 18 Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 8  85-095 Bydgoszcz
www.zsb.bydgoszcz.pl
26 39 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
ul. Grunwaldzka 41   85-239 Bydgoszcz
---
27 12 Zespół Szkół  Nr 7
XVII Liceum Ogólnokształcące
ul. Waryńskiego 1   85-320 Bydgoszcz
www.zsnr7.net
28 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Szarych Szeregów 4a  85-829 Bydgoszcz
www.5lo.bydgoszcz.pl
29 13 Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27  85-097 Bydgoszcz
www.palac.bydgoszcz.pl
30 8 Bursa Nr 2
ul. Swarzewska 2   85-731 Bydgoszcz
www.bursamed.lo.pl
31 20 Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3   85-821 Bydgoszcz
www.zsc.cen.bydgoszcz.pl
32 33 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
ul. Dworcowa 82    85-010 Bydgoszcz
www.mdk4.bydgoszcz.pl
33 2 XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Kijowska 7   85-703 Bydgoszcz
www.12liceum.pl
34 38 IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Z. Nałkowskiej 9    85-866 Bydgoszcz
www.lo9gim17.pl
35 35 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Nowogrodzka 3   85-206 Bydgoszcz
www.3lo.bydgoszcz.pl
36 16 Zespół Szkół Dla Dorosłych
ul. Wiślana 27   85-773 Bydgoszcz
www.zespolszkol.wer.pl
37 17 Liceum Ogólnokształcące Cosinus
u. Szarych Szeregów 4a   85-829 Bydgoszcz
www.cosinus.pl
38 3 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2
ul. Sobieskiego 10   85-060 Bydgoszcz
www.ckunr2.bydgoszcz.pl
39 37 Niepubliczne Technikum Usług Fryzjerskich Nr 1
ul. Gajowa 94   85-717 Bydgoszcz
www.szkolafryzjerow.pl
40 40 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Pod Reglami    85-794 Bydgoszcz
www.salezjanie.tl.pl
41 43 Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej
ul. Wojska Polskiego 46    85-825 Bydgoszcz
www.lout.ipt.pl/bydgoszcz
42 44 Liceum Menedżerskie
ul. Jana III Sobieskiego 10   85-060 Bydgoszcz
www.plm.pl
43 45 Centrum Kształcenia Kadr
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120   85-739 Bydgoszcz
www.ckk.bydgoszcz.pl
44 47 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
dla  Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
ul. Z. Krasińskiego 12    85-305 Bydgoszcz
www.braille.bydgoszcz.pl
45 50 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Nowodworska 13   85-120 Bydgoszcz
www.2lo.bydgoszcz.pl
46 48 Zespół Szkół  Nr 19
XXI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
ul. A.Grzymały-Siedleckiego 11   85-868 Bydgoszcz
www.zs19bydgoszcz.szkolnastrona.pl
47 49 Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
ul. Barwna 14   85-334 Bydgoszcz
www.ckp.ydgoszcz.pl
48   ATAS Sp. z o.o.
Agencja Turystyczna - Biuro Wyjazdów Językowych
ul. Dworcowa 81/104   85-009 Bydgoszcz
Nie ma zgody Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy
49 51 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Fordońska 120    85-739 Bydgoszcz
www.izbarzem.pl/szkola
50 52 Zespół Szkół Nr 35
XIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Gawędy 5   85-792 Bydgoszcz
---
51 53 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Staszica 4    85-014 Bydgoszcz
www.vilo.bydgoszcz.pl
52 54 Agencja Wydawnicza AGA PRESS
ul. Wojska Polskiego 1   85-171 Bydgoszcz
www.victor.com.pl
53 55 Zespół Szkół
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia
ul. Władysława Bełzy 2  85-817 Bydgoszcz
www.kpck.edu.pl
54 56 Państwowa Inspekcja Pracy
w Bydgoszczy
---
55 57 Zespół Szkół Ogrodniczych
ul.Filmowa 1   85-836 Bydgoszcz
www.zsogrodniczych.edupage.org
56 58 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
ul. Dąbrowskiego 4   89-100 Nakło n. Notecią
www.zegluganaklo.pl