Plan HWS "Łuczniczka" z podziałem stanowisk wystawców

Stanowisko 1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Stanowisko 2 - Zespół Szkół dla Dorosłych Stanowisko 3 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Specjalna Stanowisko 4 - Pałac Młodzieży Stanowisko 5 -  Zespół Szkół Nr 4 Stanowisko 6 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Stanowisko 7 - Zespół Szkół Nr 7 Stanowisko 8 - Zespół Szkół Ogólnokztałcących Nr 2 Stanowisko 9 - ZSMed. VIII LO Stanowisko 10 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Stanowisko 11 - Zespół Szkół Gastronomicznych Stanowisko 12 - XII Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 13 - Zespół Szkół Nr 35 XIII LO Stanowisko 14 - Liceum Ogólnokształcące "EDUKATOR" Stanowisko 15 - ZSz. Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Stanowisko 16 - ZSZ Rzemiosła i Przedsiębiorczości Stanowisko17 - Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Stanowisko 18 - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej Nakło Stanowisko 19 - Zespół Szkół Nr 19-XXI LO Intergracyjne Stanowisko 20 - Zespół Szkół Budowlanych Stanowisko 21 - Zespół Szkół Chemicznych Stanowisko 22 - Zespół Szkół Drzewnych Stanowisko 23 - Państwowy Zespół Szkół Plastycznych Stanowisko 24 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Stanowisko 25 - Zespół Szkół Spożywczych Stanowisko 26 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 Stanowisko 29 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Stanowisko 28 - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 Stanowisko 27 - Zespół Szkół Nr 1 Sala konferencyjna Stanowisko 33 - Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4 Stanowisko 36 - Zespół Szkół Elektronicznych Stanowisko 37 - Niepubliczne Technikum Usług Fryzjerskich Stanowisko 38 - LO dla Dorosłych "Albert" Stanowisko 39 - III Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 40 - Zespół Szkół Handlowych Stanowisko 41 - Szkoła Policealna Medyczna Stanowisko 30 - Zespół Szkół Nr 12 Stanowisko 31 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Stanowisko 32 - Zespół Szkół Samochodowych  Stan. nr 34 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 VII LO Stanowisko 35 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Płyta główna Stanowisko 43 - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Wejście Stanowisko 45 - LO Edukacji Innowacyjnej Stanowisko 44 - Liceum Menedżerskie Stanowisko 46 - Bursa Nr 2 Stanowisko 50 - Centrum Kształcenia Kadr BZDZ Stanowisko 49 - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 Stanowisko 48 - Wejście Stanowisko 47 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Stanowisko 52 - Państwowa Inspekcja Pracy Stanowisko 53 - Bursa Nr 3 Stanowisko 54 - Zespół Szkół Nr 9 Stanowisko 55 - II Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stanowisko 56 - Zespół Szkół Zawodowych Koronowo Stanowisko 57 - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych Karolewo Stanowisko 58 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski Stanowisko 51 - Pomorskie Liceum Ogólnokształcące  Pomorskie Technikum Gastronomii i Hotelarstwa Stanowisko 62 - Stanowisko 59 - Stanowisko 60 - Ochotnicze Hufce Pracy Stanowisko 61 - Uroczystość otwarcia Bydgoskich Targów Edukacyjnych Punkt pomocy medycznej