Swoje uczestnictwo w Bydgoskich Targach Edukacyjnych 2010 zgłosili:

 

Uwaga! Numer kolejny zgłoszenia uczestnictwa nie jest numerem przyporządkowania do stanowiska wystawienniczego. Przydzielamy stanowiska według kolejności zgłoszeń i ewentualnych sugestii, jeśli stanowisko jest jeszcze wolne.
 

Lp. zgłoszenia Przydzielone stanowisko

Nazwa szkoły lub placówki

Adres internetowy

1 32 Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63    85-090 Bydgoszcz
www.zss.pl
2 33 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
ul. Dworcowa 82    85-010 Bydgoszcz
www.mdk4.bydgoszcz.pl
3 16 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Fordońska 120    85-739 Bydgoszcz
www.szkolarzem.pl
4 37 Niepubliczne Technikum Usług Fryzjerskich Nr 1
ul. Gajowa 94   85-717 Bydgoszcz
www.szkolafryzjerow.pl
5 9 Zespół Szkół Medycznych
VIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.viiilo.pl
6 41 Zespół Szkół Medycznych
Szkoła Policealna Medyczna
ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.medyk.bydgoszcz.pl
7 2 Zespół Szkół Dla Dorosłych
ul. Wiślana 27   85-773 Bydgoszcz
www.zespolszkol.wer.pl
8 28 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19  85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.pl
9 35 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul. Gajowa 98  85-717 Bydgoszcz
www.zsea.bydgoszcz.pl
10 49 Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
ul. Barwna 14   85-334 Bydgoszcz
www.ckp.bydgoszcz.pl
11 43 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2
ul. Sobieskiego 10   85-060 Bydgoszcz
www.ckunr2.bydgoszcz.pl
12 7 Zespół Szkół  Nr 7
ul. Waryńskiego 1   85-320 Bydgoszcz
www.zsnr7.net
13 25 Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174   85-844 Bydgoszcz
www.spozywcza.pl
14 15 Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
15 24 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Obrońców Bydgoszczy 1  85-054 Bydgoszcz
www.ppp1.bydgoszcz.pl
16 19 Zespół Szkół  Nr 19
XXI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11   85-868 Bydgoszcz
www.zs19bydgoszcz.szkolnastrona.pl
17 29 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Hetmańska 33   85-039 Bydgoszcz
www.poradnia.bydgoszcz.pl
18 5 Zespół Szkół Nr 4
IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Z. Nałkowskiej 9    85-866 Bydgoszcz
www.lo9gim17.pl
19 18 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
ul. Dąbrowskiego 4   89-100 Nakło n. Notecią
www.zegluganaklo.pl
20 27 Zespół Szkół Nr 1
ul. Nakielska 11  85-219 Bydgoszcz
www.zsnr1.bydgoszcz.pl
21 17 Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"
u. Szarych Szeregów 4a   85-829 Bydgoszcz
www.cosinus.pl
22 26 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
ul. Św. Trójcy 37  85-224 Bydgoszcz
www.zsm1.bydgoszcz.pl
23 36 Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
www.zse.bydgoszcz.pl
24 20 Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 8  85-095 Bydgoszcz
www.zsb.bydgoszcz.pl
25 30 Zespół Szkół Nr 12
ul. Stawowa 41   85-323 Bydgoszcz
www.zselek.pl.pl
26 11 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5   85-065 Bydgoszcz
www.gastronomikbd.com
27 13 Zespół Szkół Nr 35
XIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Gawędy 5   85-792 Bydgoszcz
www.zespolszkol35.pl
28 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Stawowa 39   85-323 Bydgoszcz
www.4lo.bydg.pl
29 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Pl. Wolności 9   85-004 Bydgoszcz
www.jedynka.bydgoszcz.pl
30 38 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  Nr 1 "ALBERT"
ul. Rumińskiego 6   85-030 Bydgoszcz
www.albert.edu.pl
31 22 Zespół Szkół Drzewnych
ul. Toruńska 44  85-023 Bydgoszcz
www.zsd.bydgoszcz.pl
32 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Nowodworska 13   85-120 Bydgoszcz
www.2lobydgoszcz.pl
33 23 Państwowy Zespół Szkół Plastycznych
ul. Konarskiego 2  85-066 Bydgoszcz
www.platyk.bydgoszcz.pl
34 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Szarych Szeregów 4a   85-829 Bydgoszcz
www.5lo.bydgoszcz.pl
35 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 5 Specjalna
ul. Grunwaldzka 41   85-239 Bydgoszcz
----
36 21 Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3   85-821 Bydgoszcz
www.zsc.cen.bydgoszcz.pl
37 14  Liceum Ogólnokształcące "EDUKATOR"
ul. Unii Lubelskiej 4c    85-059 Bydgoszcz
www.szkoly-edukator.pl
38 31  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ul. Filmowa 1    85-836 Bydgoszcz
----
39 12  XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Kijowska 7    85-703 Bydgoszcz
www.lo12.bydgoszcz.pl
40 34  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7  VII LO
ul. Filmowa 1    85-836 Bydgoszcz
www.7lo.bydgoszcz.pl
41 39  III Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowogrodzka 3    85-208 Bydgoszcz
www.3lo.bydgoszcz.pl
42 40  Zespół Szkół Handlowych
ul. Kaliska 10    85-602 Bydgoszcz
www.zsh.bydgoszcz.pl
43 4  Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27    85-097 Bydgoszcz
www.palac.bydgoszcz.pl
44 46 Bursa Nr 2
ul. Swarzewska 2    85-731 Bydgoszcz
www.bursamed.lo.pl
45 54  Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59    85-650 Bydgoszcz
www.zs9.bydgoszcz.pl
46 44   Liceum Menedżerskie
ul. Jana III Sobieskiego 10    85-060 Bydgoszcz
www.plm.pl
47 45   Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej
ul. Wojska Polskiego 46A    85-825 Bydgoszcz
www.sei.ipt.pl
48 47  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Staszica 4    85-014 Bydgoszcz
http://vilo.bydgoszcz.pl
49 48 Bursa Nr 1
ul. Bartosza Głowackiego 37    85-717 Bydgoszcz
www.bursa.bydgoszcz.pl
50 50  Centrum Kształcenia Kadr
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120    85-739 Bydgoszcz
www.szkoly.ckk.bydgoszcz.pl
51 51  Pomorskie Liceum Ogólnokształcące
Pomorskie Technikum Gastronomii i Hotelarstwa
ul. Wł. Bełzy 2    85-817 Bydgoszcz
www.kpck.edu.pl
52 52  Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
Plac Piastowski 4a    85-012 Bydgoszcz
www.bydgoszcz.oip.pl
53 53 Bursa Nr 3
ul. Słoneczna 19    85-348 Bydgoszcz
www.bursanr3.cba.pl
54 55 II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Wincentego Pola 19   85-218 Bydgoszcz
www.2spoleczne.lo.pl
55 56 Zespół Szkół Zawodowych
ul. Dworcowa 53   86-010 Koronowo
www.zsz-koronowo.pl
56 57 Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych
Karolewo   86-022 Dobrcz
www.zsae-karolewo.home.pl
57 58 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ul. 23 Stycznia 13   86-050 Solec Kujawski
www.zsoizsolec.eu
58 60 Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Glinki 140   85-861 Bydgoszcz
www.kujawsko-pomorska.ohp.pl