Aktualności 2011

 


Galeria fotografii z dnia targowego
 


Na poniedziałek 4 kwietnia 2011 roku w Hali Sportowej "Łuczniczka" przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy zaplanowano  kolejne - VII Bydgoskie Targi Edukacyjne. Zaplanowany czas otwarcia imprezy to godziny od 10.00 do 17.00.
Wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz - szkoły ponadgimnazjalne, domy kultury,  placówki wychowawcze i poradnie psychologiczno - pedagogiczne zostaną zaproszone do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2011/2012.
 

Udział w Targach jest bezpłatny

Organizatorzy zapewniają wszystkim stoisko wystawiennicze wyposażone w 1-2 stoły, 2-3 krzesła ( w zależności od wielkości przydzielonego miejsca) oraz przyłącze prądu elektrycznego (bez przedłużaczy). Każda placówka będzie miała też możliwość zaprezentowania swojego dorobku poprzez występy młodzieżowych grup muzycznych, tanecznych, chórów, orkiestr itp.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem Państwa Placówki w Targach Edukacyjnych, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia  i przekazanie jej w formie papierowej - zgodnie z zasadami określonymi w zakładce Karta zgłoszenia - do sekretariatu Zespołu Szkół Samochodowych  w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63  do dnia 25 marca  2011 roku.