Swoje uczestnictwo w Bydgoskich Targach Edukacyjnych 2011 zgłosili:

 

Uwaga! Numer kolejny zgłoszenia uczestnictwa nie jest numerem przyporządkowania do stanowiska wystawienniczego. Przydzielamy stanowiska według kolejności zgłoszeń i ewentualnych sugestii, jeśli stanowisko jest jeszcze wolne.
Stanowiska dla wystawców, których organem prowadzącym nie jest Urząd Miasta Bydgoszczy zostaną przydzielone po zakończeniu rejestracji zgłoszeń, tj. po 25 marca 2011 roku.

Lp. zgłoszenia Przydzielone stanowisko

Nazwa szkoły lub placówki

Adres internetowy

1 32 Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63    85-090 Bydgoszcz
www.zss.pl
2 33 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
ul. Dworcowa 82    85-010 Bydgoszcz
www.mdk4.bydgoszcz.pl
3 40  Zespół Szkół Handlowych
ul. Kaliska 10    85-602 Bydgoszcz
www.zsh.bydgoszcz.pl
4 30 Zespół Szkół Nr 12
ul. Stawowa 41   85-323 Bydgoszcz
www.zselek.pl.pl
5 11 Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3   85-821 Bydgoszcz
www.zsc.cen.bydgoszcz.pl
6 36 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul. Gajowa 98  85-717 Bydgoszcz
www.zsea.bydgoszcz.pl
7 46 Bursa Nr 2
ul. Swarzewska 2    85-731 Bydgoszcz
www.bursamed.lo.pl
8 52 Bursa Nr 3
ul. Słoneczna 19    85-348 Bydgoszcz
www.bursanr3.cba.pl
9 34 Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174   85-844 Bydgoszcz
www.spozywcza.pl
10 8 Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59   85-650 Bydgoszcz
www.zs9.bydgoszcz.pl
11 24  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Staszica 4    85-014 Bydgoszcz
http://vilo.bydgoszcz.pl
12 22 Zespół Szkół Drzewnych
ul. Toruńska 44  85-023 Bydgoszcz
www.zsd.bydgoszcz.pl
13 28 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19  85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.pl
14 38 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 5 Specjalna
ul. Grunwaldzka 41   85-239 Bydgoszcz
www.zsz5.bydgoszcz.pl
15 15 Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
16 41 Zespół Szkół Medycznych
Szkoła Policealna Medyczna
ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.medyk.bydgoszcz.pl
17 9 Zespół Szkół Medycznych
VIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.viiilo.pl
18 2 Zespół Szkół Dla Dorosłych
ul. Wiślana 27   85-773 Bydgoszcz
www.zespolszkol.wer.pl
19 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Stawowa 39   85-323 Bydgoszcz
www.4lo.bydgoszcz.pl
20 20 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Obrońców Bydgoszczy 1  85-054 Bydgoszcz
www.ppp1.bydgoszcz.pl
21 18 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
ul. Dąbrowskiego 4   89-100 Nakło n. Notecią
www.zegluganaklo.pl
22 16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Nowogrodzka 3    85-208 Bydgoszcz
www.3lo.bydgoszcz.pl
23 26 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
ul. Św. Trójcy 37  85-224 Bydgoszcz
www.zsm1.bydgoszcz.pl
24 14 Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych
przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120  85-739 Bydgoszcz
www.szkoly.ckk.bydgoszcz.pl
25 37 Niepubliczne Technikum Usług Fryzjerskich Nr 1
ul. Gajowa 94   85-717 Bydgoszcz
www.szkolafryzjerow.pl
26 43 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  Nr 1 "ALBERT"
ul. Rumińskiego 6   85-030 Bydgoszcz
www.albert.edu.pl
27 17 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Szarych Szeregów 4a   85-829 Bydgoszcz
www.5lo.bydgoszcz.pl
28 54 Bursa Nr 1
ul. Bartosza Głowackiego 37    85-717 Bydgoszcz
www.bursa.bydgoszcz.pl
29 51 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
ul. Z. Krasińskiego 10    85-008 Bydgoszcz
www.braille.bydgoszcz.pl
30 45 Zespół Szkół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia
ul. W. Bełzy 2    85-817 Bydgoszcz
www.kpck.edu.pl
31 50 Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych
Karolewo   86-022 Dobrcz
www.zsae-karolewo.home.pl
32 21 Zespół Szkół  Nr 19
XXI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11   85-868 Bydgoszcz
www.zs19bydgoszcz.szkolnastrona.pl
33 23 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5   85-065 Bydgoszcz
www.gastronomikbd.com
34 61 Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"
u. Szarych Szeregów 4a   85-829 Bydgoszcz
www.cosinus.pl
35 7  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7  VII LO
ul. 11 Listopada 4    85-643 Bydgoszcz
www.7lo.bydgoszcz.pl
36 35 Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
www.zse.bydgoszcz.pl
37 49 II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Wincentego Pola 19   85-218 Bydgoszcz
www.2spoleczne.lo.pl
38 57   Liceum Menedżerskie
ul. Jana III Sobieskiego 10    85-060 Bydgoszcz
www.plm.pl
39 27 Zespół Szkół Nr 1
ul. Nakielska 11  85-219 Bydgoszcz
www.zsnr1.bydgoszcz.pl
40 19 Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 8  85-095 Bydgoszcz
www.zsb.bydgoszcz.pl
41 13  Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27    85-097 Bydgoszcz
www.palac.bydgoszcz.pl
42 48   Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej
ul. Wojska Polskiego 46A    85-825 Bydgoszcz
www.sei.ipt.pl
43 12 Zespół Szkół  Nr 7
ul. Waryńskiego 1   85-320 Bydgoszcz
www.zsnr7.net
44 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Pl. Wolności 9   85-004 Bydgoszcz
www.jedynka.bydgoszcz.pl
45 6 Państwowy Zespół Szkół Plastycznych
ul. Konarskiego 2   85-066 Bydgoszcz
www.plastyk.bydgoszcz.pl
46 47  Zespół Szkół Leśnych
ul. Nowodworskiego 9-13    89-500 Tuchola
www.zsl.tuchola.pl
47 25 Aeroklub Bydgoski
ul. Biedaszkowo 28D    85-157 Bydgoszcz
www.aeroklub.bydgoszcz.pl
48 60 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Fordońska 120    85-739 Bydgoszcz
www.szkolarzem.pl
49 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Nowodworska 13   85-120 Bydgoszcz
www.2lo.bydgoszcz.pl
50 5  XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Kijowska 7    85-703 Bydgoszcz
www.lo12.bydgoszcz.pl
51 3 Zespół Szkół Nr 4
ul. Z. Nałkowskiej 9    85-866 Bydgoszcz
www.lo9gim17.pl
52 31  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ul. Filmowa 1    85-836 Bydgoszcz
www.zsogrodniczych.edupage.org
53 39 Zespół Szkół Nr 35
XIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Gawędy 5   85-792 Bydgoszcz
www.zespolszkol35.pl
54 44 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2
ul. Sobieskiego 10   85-060 Bydgoszcz
www.ckunr2.bydgoszcz.pl
55 55 Liceum Ogólnokształcące  Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Pod Reglami 1   85-794 Bydgoszcz
www.salez.edu.pl
56 29 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Hetmańska 33   85-039 Bydgoszcz
www.poradnia.bydgoszcz.pl
57 56  I Katolickie Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowodworska 17    85-120 Bydgoszcz
www.katolik.bydgoszcz.pl
58 Pod Herbem Szkolna Telewizja AJPI TV
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
 
    Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone