Aktualności 2012

 


 

 

 

Bydgoskie Targi Edukacyjne odbyły się w czwartek 19 kwietnia 2012 roku
Galeria fotografii z dnia targowego
 

 

 

 

Została uruchomiona strona "Plan dnia targowego". Prosimy wszystkich artystów i inne występujące osoby o zachowanie dyscypliny czasowej swojego występu.
Program występów będą prowadzić pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury Nr 4. Ewentualne dodatkowe życzenia i uwagi prosimy kierować do MDK Nr 4.

Informacje organizacyjne dla wystawców

W dniu targowym, tj. w czwartek 19 kwietnia, HSW Łuczniczka będzie otwarta od godziny 7.00. Zostaną otwarte wejścia od strony ulicy Toruńskiej.
Czas między godzinami 7.00 - 9.00 przeznaczony jest dla wystawców na organizację stoisk. Prosimy o zamknięcie się w wyznaczonym czasie, ponieważ o godz. 9.00 rozpocznie się uroczystość otwarcia imprezy.
Nie jest wskazane w tym czasie wchodzenie gimnazjalistów na teren hali.
Wystawcy pobierają  stoły (1 sztuka) i max. 3 krzesła z magazynów wskazanych przez organizatorów.
Pobranie i przeniesienie mebli każdy wystawca organizuje we własnym zakresie. Pracownicy HSW tylko wydają meble z magazynów. Pobranie większej ilości mebli będzie możliwe po wydaniu limitu wszystkim wystawcom.
Wystawcy powinni we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednią do własnych potrzeb ilość przedłużaczy i rozdzielaczy elektrycznych.
Dla zespołów tanecznych i sportowych będą przygotowane szatnie.
Dla orkiestr dętych zostało zabezpieczonych 50 krzeseł. Orkiestry muszą pobrać je samodzielnie z magazynu.
Harmonogram występów sportowo - artystycznych zostanie zamieszczony w zakładce
Plan dnia targowego .
W czasie trwania imprezy organizatorzy będą do dyspozycji przy stoisku 32 Zespołu Szkół Samochodowych.

Uwaga: Zarząd HSW Łuczniczka zabrania przyklejania jakichkolwiek materiałów reklamowych przy pomocy taśmy, kleju, szpilek etc. na ścianach wewnętrznych obiektu. Zawieszone materiały będą bezwzględnie usuwane.
 


Na czwartek
19 kwietnia 2012 roku w Hali Sportowej "Łuczniczka" przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy zaplanowano  kolejne -
8 Bydgoskie Targi Edukacyjne. Zaplanowany czas otwarcia imprezy to godziny od 9.00 do 16.00.
Wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz - szkoły ponadgimnazjalne, domy kultury,  placówki wychowawcze i poradnie psychologiczno - pedagogiczne zostaną zaproszone do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2012/2013.
 

Udział w Targach jest bezpłatny

Organizatorzy zapewniają wszystkim stoisko wystawiennicze wyposażone w 1-2 stoły, 2-3 krzesła ( w zależności od wielkości przydzielonego miejsca) oraz przyłącze prądu elektrycznego (bez przedłużaczy). Każda placówka będzie miała też możliwość zaprezentowania swojego dorobku poprzez występy młodzieżowych grup muzycznych, tanecznych, chórów, orkiestr itp.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem Państwa Placówki w Targach Edukacyjnych, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia  i przekazanie jej w formie papierowej - zgodnie z zasadami określonymi w zakładce Karta zgłoszenia - do sekretariatu Zespołu Szkół Samochodowych  w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63  do dnia 11 kwietnia  2012 roku.