Swoje uczestnictwo w Bydgoskich Targach Edukacyjnych 2013 zgłosili:

 

Uwaga! Numer kolejny zgłoszenia uczestnictwa nie jest numerem przyporządkowania do stanowiska wystawienniczego. Przydzielamy stanowiska według kolejności zgłoszeń i ewentualnych sugestii, jeśli stanowisko jest jeszcze wolne.
Pierwszeństwo przydziału stanowisk mają placówki, których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Bydgoszczy. Pozostałe placówki mogą otrzymać miejsce w ramach możliwości organizatora Targów, wg zasad określonych w zakładce KARTA ZGŁOSZENIA.

Lp. zgłoszenia Przydzielone stanowisko

Nazwa szkoły lub placówki

Adres internetowy

1 32 Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63    85-090 Bydgoszcz
www.zss.pl
2 33 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
ul. Dworcowa 82    85-010 Bydgoszcz
www.mdk4.bydgoszcz.pl
3 22  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Staszica 4    85-014 Bydgoszcz
http://vilo.bydgoszcz.pl
4 36 Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
www.zse.bydgoszcz.pl
5 30 Zespół Szkół Nr 12
ul. Stawowa 41   85-323 Bydgoszcz
www.zselek.pl.
6 13  Zespół Szkół Handlowych
ul. Kaliska 10    85-602 Bydgoszcz
www.zsh.bydgoszcz.pl
7 16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Nowogrodzka 3    85-208 Bydgoszcz
www.3lo.bydgoszcz.pl
8 38 XX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
9 39 XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
10 58 Bursa Nr 1
ul. Bartosza Głowackiego 37    85-717 Bydgoszcz
www.bursa.bydgoszcz.pl
11 25  Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27    85-097 Bydgoszcz
www.palac.bydgoszcz.pl
12 7 Zespół Szkół  Nr 7 (XVII LO)
ul. Waryńskiego 1   85-320 Bydgoszcz
www.zsnr7.net
13 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Szarych Szeregów 4a   85-829 Bydgoszcz
www.5lo.bydgoszcz.pl
14 21 Zespół Szkół  Nr 19
XXI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
Adama Grzymały Siedleckiego 11   85-868 Bydgoszcz
www.zs19bydgoszcz.szkolnastrona.pl
15 12 Zespół Szkół Nr 35
XIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Gawędy 5   85-792 Bydgoszcz
www.zespolszkol35.pl
16 42 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5  85-792 Bydgoszcz
 
www.poradnia.bydgoszcz.pl
17 18 Zespół Szkół Drzewnych + Internat
ul. Toruńska 44  85-023 Bydgoszcz
www.zsd.bydgoszcz.pl
18 19  XII Liceum Ogólnokształcące
przy Zespole Szkół Nr 24
ul. Puszczykowa 11    85-446 Bydgoszcz
www.zs24.org.pl
19 41 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Jana III Sobieskiego 10  85-060 Bydgoszcz
www.ppp1.bydgoszcz.pl
20 28 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19  85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.pl
21 52 Bursa Nr 3
ul. Słoneczna 19    85-348 Bydgoszcz

www.bursa3bydgoszcz.pl

22 31 Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174   85-844 Bydgoszcz
www.spozywcza.pl
23 27 Zespół Szkół Nr 1
ul. Nakielska 11  85-219 Bydgoszcz
www.zsnr1.bydgoszcz.pl
24 53 Zespół Szkół Dla Dorosłych
ul. Wiślana 27   85-773 Bydgoszcz
www.zespolszkol.wer.pl
25 20 Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3   85-821 Bydgoszcz
www.zsc.cen.bydgoszcz.pl
26 54 Zespół Szkół Nr 31 Specjalnych
ul. Fordońska 17   85-085 Bydgoszcz
www.zs31.bydgoszcz.edupage.org
27 9 VIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.viiilo.pl
28 8 Zespół Szkół Medycznych
Szkoła Policealna Medyczna
ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.medyk.bydgoszcz.pl
29 35 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul. Gajowa 98  85-717 Bydgoszcz
www.zsea.bydgoszcz.pl
30 26 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
ul. Św. Trójcy 37  85-224 Bydgoszcz
www.zsm1.bydgoszcz.pl
31 10 Zespół Szkół Nr 4
ul. Z. Naukowskiej 9  85-866 Bydgoszcz
www.lo9gim17.pl
32 51 Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych
ul. Jesionowa 3A  85-149 Bydgoszcz
www.zs30.pl
33 23 Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 8  85-095 Bydgoszcz
www.zsb.bydgoszcz.pl
34 34 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5   85-066 Bydgoszcz
www.gastronomikbd.com
35 24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 5 Specjalna
ul. Grunwaldzka 41   85-239 Bydgoszcz
www.zsz5.bydgoszcz.pl
36 11  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7  VII LO
ul. 11 Listopada 4    85-643 Bydgoszcz
www.7lo.bydgoszcz.pl
37 46 Bursa Nr 2
ul. Swarzewska 2    85-731 Bydgoszcz
www.bursamed.lo.pl
38 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Nowodworska 13   85-120 Bydgoszcz
www.2lo.bydgoszcz.pl
39 17 Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59   85-650 Bydgoszcz
www.zs9.bydgoszcz.pl
40 1 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. Leszczyńskiego 42    85-137 Bydgoszcz
www.mdk2.bydgoszcz.pl
41 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Pl. Wolności 9   85-004 Bydgoszcz
www.jedynka.bydgoszcz.pl
42 15 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Kijowska 7    85-703 Bydgoszcz
www.szkolarzem.pl
43 14 Szkoła Techniczna
przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120    85-739 Bydgoszcz
www.szkola.bzdz.pl
44 48 II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Wincentego Pola 19   85-218 Bydgoszcz
www.2spoleczne.lo.pl
45 43 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  Nr 1 "ALBERT"
ul. Rumińskiego 6   85-030 Bydgoszcz
www.albert.edu.pl
46 63 Zespół Szkół  Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Pod Reglami 1   85-794 Bydgoszcz
www.salez.edu.pl
47 44 Zasadnicza Szkoła Zawodowa START
ul. Fredry 3   85-057 Bydgoszcz
www.zsz.bydgoszcz.pl
48 45 Zespół Szkół
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia
ul. Wł. Bełzy 2   85-817 Bydgoszcz
www.kpck.pl
49 29 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
ul. Dąbrowskiego 4   89-100 Nakło n. Notecią
www.zegluganaklo.pl
50 5 Zespół Szkół Morskich
im. Polskich Rybaków i Marynarzy
ul. Arciszewskiego 21    78-100 Kołobrzeg
www.zsmorkolobrzeg.prv.pl
51 47 Menedżerskie Liceum Ogólnokształcące
ul. Staszica 4   85-014 Bydgoszcz
www.plm.pl
52 66  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ul. Filmowa 1    85-836 Bydgoszcz
www.zsogrodniczych.edupage.org
53 49 Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Glinki 140    85-861 Bydgoszcz
www.kujawsko-pomorska.ohp.pl
54 65  Zespół Szkół Plastycznych
ul. Konarskiego 2    85-066 Bydgoszcz
www.plastyk.bydgoszcz.pl
55 57 Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"
u. Szarych Szeregów 4a   85-829 Bydgoszcz
www.cosinus.pl
56 64  Zespół Szkół Leśnych
ul. Nowodworskiego 9-13    89-500 Tuchola
www.zsl.tuchola.pl
57 56   Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej
ul. Wojska Polskiego 46A    85-825 Bydgoszcz
www.sei.ipt.pl
58 55  Zespół Szkół Katolickich
ul. Nowodworska 17    85-120 Bydgoszcz
www.katolik.bydgoszcz.pl
59 37 Niepubliczne Technikum Usług Fryzjerskich Nr 1
ul. Gajowa 94   85-717 Bydgoszcz
www.szkolafryzjerow.pl
60 50 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5
ul. Krysiewiczowej 8   85-796 Bydgoszcz
www.mdk5.pl
61 60 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Stawowa 39   85-323 Bydgoszcz
www.4lo.bydgoszcz.pl
62 62 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3
ul. Graniczna 12   85-201 Bydgoszcz
sosw3.bydgoszcz.pl
63 39 Szkolna Telewizja AJPI TV
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz
 
    Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone