Aktualności 2014

 


Relacja fotograficzna - klik na grafikę

Został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze i najlepsze materiały reklamowe.
Wyniki pracy Komisji Konkursowej w formie protokołu można znaleźć tutaj.

Zwycięzcom gratulujemy.

W dniu Targów w godzinach 11.00 - 13.00 w sali konferencyjnej - wejście w pylonie 4, Zespół Szkół Chemicznych organizuje konferencję dla dyrektorów szkół gimnazjalnych i liderów doradztwa zawodowego tych szkół pt. "Technik czy humanista - profesjonalna pomoc w wyborach edukacyjno - zawodowych".
Program konferencji można znaleźć tutaj.

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy poinformowała organizatorów Targów, że wydała zgodę na udział w Targach następującym podmiotom niepublicznym:
 • Technikum Menedżerskie START
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa START
 • Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Liceum Ogólnokształcące COSINUS
 • II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle
 • Collegium Salesianum
 • Zespół Szkół Katolickich
 • International School of Bydgoszcz
 • Technikum Leśne w Tucholi
 • Grupa PASCAL O/Bydgoszcz
 • Technikum TEB Edukacja
 • Zespół Szkół Edukacji Innowacyjnej
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
 • Niepubliczne Technikum Usług Fryzjerskich w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
 • Centrum Nauki i Szkolnictwa EDUKATOR w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Kujawsko - Pomorskiego Centrum Kształcenia
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Samostrzelu
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

W związku z tym proszę przedstawione instytucje o dostarczenie do organizatora (Zespół Szkół Samochodowych) kart zgłoszenia w celu przydzielenia stanowiska wystawienniczego. Dołączanie pisma zgody WE nie jest konieczne.


Na poniedziałek
31 marca 2014 roku w Hali Sportowej "Łuczniczka" przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy zaplanowano  kolejne - 10 Jubileuszowe Bydgoskie Targi Edukacyjne. Zaplanowany czas otwarcia imprezy to godziny od 10.00 do 15.00.
Wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz - szkoły ponadgimnazjalne, domy kultury,  placówki wychowawcze i poradnie psychologiczno - pedagogiczne zostaną zaproszone do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2012/2013.
 

Udział w Targach jest bezpłatny

Organizatorzy zapewniają wszystkim stoisko wystawiennicze wyposażone w 1-2 stoły, 2-3 krzesła ( w zależności od wielkości przydzielonego miejsca) oraz przyłącze prądu elektrycznego (bez przedłużaczy). Każda placówka będzie miała też możliwość zaprezentowania swojego dorobku poprzez występy młodzieżowych grup muzycznych, tanecznych, chórów, orkiestr itp.

Nowością tegorocznych targów będzie przeprowadzenie konkursów z nagrodami:

na najlepsze stanowisko wystawiennicze.

na najlepsze materiały reklamowe


W przypadku zainteresowania uczestnictwem Państwa Placówki w Targach Edukacyjnych, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia  i przekazanie jej w formie papierowej - zgodnie z zasadami określonymi w zakładce Karta zgłoszenia - do sekretariatu Zespołu Szkół Samochodowych  w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63  do dnia 21 marca (piątek)  2014 roku do godz.12.00.