Swoje uczestnictwo w Bydgoskich Targach Edukacyjnych 2014 zgłosili:

 

Uwaga! Numer kolejny zgłoszenia uczestnictwa nie jest numerem przyporządkowania do stanowiska wystawienniczego. Przydzielamy stanowiska według kolejności zgłoszeń i ewentualnych sugestii, jeśli stanowisko jest jeszcze wolne.
Pierwszeństwo przydziału stanowisk mają placówki, których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Bydgoszczy. Pozostałe placówki mogą otrzymać miejsce w ramach możliwości organizatora Targów, wg zasad określonych w zakładce KARTA ZGŁOSZENIA.

Lp. zgłoszenia Przydzielone stanowisko

Nazwa szkoły lub placówki

Adres internetowy

1 32 Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63    85-090 Bydgoszcz
www.zss.pl
2 33 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
ul. Dworcowa 82    85-010 Bydgoszcz
www.mdk4.bydgoszcz.pl
3 36
 

39

Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz

Szkolna Telewizja AJPI TV
ul. Karłowicza 20  85-092 Bydgoszcz

www.zse.bydgoszcz.pl
4 40 XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
5 38 XX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
ul. Gen. Z. Berlinga 13   85-796 Bydgoszcz  
www.liceumxv.edu.pl
6 13  Zespół Szkół Handlowych
ul. Kaliska 10    85-602 Bydgoszcz
www.zsh.bydgoszcz.pl
7 35 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul. Gajowa 98  85-717 Bydgoszcz
www.zsea.bydgoszcz.pl
8 28 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
ul. Słoneczna 19  85-348 Bydgoszcz
www.zsmnr2.pl
9 42 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5  85-792 Bydgoszcz
 
www.poradnia.bydgoszcz.pl
10 2 Zespół Szkół Dla Dorosłych
ul. Wiślana 27   85-773 Bydgoszcz
www.zsdd.pl
11 30 Zespół Szkół Nr 12
ul. Stawowa 41   85-323 Bydgoszcz
www.zselek.pl.
12 25  Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27    85-097 Bydgoszcz
www.palac.bydgoszcz.pl
13 20 Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3   85-821 Bydgoszcz
www.zsc.cen.bydgoszcz.pl
14 9 IX Liceum Ogólnokształcące
ul. Z. Naukowskiej 9  85-866 Bydgoszcz
www.lo9gim17.pl
15 21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 5 Specjalna
ul. Grunwaldzka 41   85-239 Bydgoszcz
www.zsz5.bydgoszcz.pl
16 52 Bursa Nr 3
ul. Słoneczna 19    85-348 Bydgoszcz

www.bursa3bydgoszcz.pl

17 22 Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59   85-650 Bydgoszcz
www.zs9.bydgoszcz.pl
18 29 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5
ul. Krysiewiczowej 8   85-796 Bydgoszcz
www.mdk5.pl
19 54 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3
ul. Graniczna 12   85-201 Bydgoszcz
www.sosw3.bydgoszcz.pl
20 16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Nowogrodzka 3    85-208 Bydgoszcz
www.3lo.bydgoszcz.pl
21 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
ul. Stawowa 39   85-323 Bydgoszcz
www.4lo.bydgoszcz.pl
22 19 Zespół Szkół  Nr 19
XXI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
Adama Grzymały Siedleckiego 11   85-868 Bydgoszcz
www.zs19bydgoszcz.szkolnastrona.pl
23 7 Zespół Szkół  Nr 7 (XVII LO)
ul. Waryńskiego 1   85-320 Bydgoszcz
www.zsnr7.net
24 34 Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Konarskiego 5   85-066 Bydgoszcz
www.zsg.bydgoszcz.pl
25 23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Staszica 4   85-014 Bydgoszcz
www.vilo.bydgoszcz.pl
26 46 Zespół Szkół Nr 10
ul. Karłowicza 2   85-092 Bydgoszcz
www.zs10.bydgoszcz.pl
27 55 Liceum Ogólnokształcące COSINUS
ul. Szarych Szeregów 4a  85-829 Bydgoszcz
www.cosinus.pl
28 53   Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej
ul. Wojska Polskiego 46A    85-825 Bydgoszcz
www.sei.ipt.pl
29 51 Technikum Menedżerskie START
ul. Staszica 4   85-014 Bydgoszcz
www.technikum.plm.pl
30 50 Zasadnicza Szkoła Zawodowa START
ul. Fredry 3  85-057 Bydgoszcz
www.zsz.bydgoszcz.pl
31 24 Zespół Szkół Budowlanych
ul. Pestalozziego 8  85-095 Bydgoszcz
www.zsb.bydgoszcz.pl
32 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
ul. Szarych Szeregów 4a   85-829 Bydgoszcz
www.5lo.bydgoszcz.pl
33 17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Kijowska 7    85-703 Bydgoszcz
www.szkolarzem.pl
34 11 VIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.viiilo.pl
35 12 Zespół Szkół Medycznych
Szkoła Policealna Medyczna
ul. Swarzewska 10  85-731 Bydgoszcz
www.medyk.bydgoszcz.pl
36 31 Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174   85-844 Bydgoszcz
www.spozywcza.pl
37 43 Bursa Nr 2
ul. Swarzewska 2    85-731 Bydgoszcz
www.bursamed.lo.pl
38 41 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Sobieskiego 10    85-060 Bydgoszcz
www.ppp1.bydgoszcz.pl
39 8 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
ul. Dąbrowskiego 4   89-100 Nakło n. Notecią
www.zegluganaklo.pl
40 49 Zespół Szkół Katolickich
ul. Nowodworska 17    85-120 Bydgoszcz
www.katolik.bydgoszcz.pl
41 48 II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Wincentego Pola 19   85-218 Bydgoszcz
www.2spoleczne.lo.pl
42 14 Szkoła Techniczna przy BZDZ
ul. Fordońska 120   85-739 Bydgoszcz
www.szkola.bzdz.pl
43 56 GRUPA PASCAL Sp. z o.o.
ul. Twardzickiego 33b   85-791 Bydgoszcz
www.pascal.edu.pl
44 27 Zespół Szkół Nr 1
ul. Nakielska 11   85-219 Bydgoszcz
www.zsnr1.bydgoszcz.pl
45 6 XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Puszczykowa 11   85-446 Bydgoszcz
www.zs24.org.pl
46 5 XIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Gawędy 5   85-792 Bydgoszcz
www.zespolszkol35.pl
47 37 Niepubliczne Technikum Usług Fryzjerskich Nr 1
ul. Gajowa 94   85-717 Bydgoszcz
www.szkolafryzjerow.pl
48 58 Technikum Leśne
ul. Nowodworskiego 9-13   89-500 Tuchola
www.tltuchola.pl
49 57 Technikum TEB EDUKACJA
ul. Dworcowa 71   85-009 Bydgoszcz
www.teb.pl
50 66 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Pod Reglami 1   85-794 Bydgoszcz
www.salez.edu.pl
51 47 International School of Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 23   85-322 Bydgoszcz
www.isob.ukw.edu.pl
52 1 VII Liceum Ogólnokształcące
ul. 11 Listopada 4   85-643 Bydgoszcz
www.7lo.bydgoszcz.pl
53 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Nowodworska 13   85-120 Bydgoszcz
www.2lo.bydgoszcz.pl
54 65 Zespół Szkół Plastycznych
ul. Konarskiego 2   85-066 Bydgoszcz
www.liceumplastycznebydgoszcz.pl
55 45 OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Glinki 140   85-861 Bydgoszcz
www.kujawsko-pomorska.ohp.pl
56 44 Zespół Szkół KPCK
ul. Wł. Bełzy 2   85-817 Bydgoszcz
www.kpck.edu.pl
57 64 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Plac Wolności 1   85-004 Bydgoszcz
www.1lo.bydgoszcz.pl
58 18 Zespół Szkół Drzewnych
ul. Toruńska 44   85-023 Bydgoszcz
www.zsd.bydgoszcz.pl
59 4 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. Leszczyńskiego 42   85-137 Bydgoszcz
www.mdk2.bydgoszcz.pl
60 62 Bursa Nr 1
ul. Bartosza Głowackiego 37   85-717 Bydgoszcz
 
61 59 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
ul. K.K. Baczyńskiego 3   85-805 Bydgoszcz
www.mdk1.bydgoszcz.pl
62 63 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ogrodniczego
ul. Filmowa 1   85-836 Bydgoszcz
www.zsogrodniczych.edupage.org
63 61 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Samostrzelu 89-110 Sadki
www.zspsamostrzel.edu.pl
64 60 Centrum Nauki i Szkolnictwa EDUKATOR
ul.Dworcowa 81b   85-009 Bydgoszcz
www.kolejowe.edu.pl
65 67 Akademia Zdrowia
ul. M. Curie-Skłodowskiej  26   85-094 Bydgoszcz
www.akademia-zdrowia.pl
66 26 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
ul. Św. Trójcy 37  85-224 Bydgoszcz
www.zsm1.bydgoszcz.pl
    Rejestracja została zakończona