Organizatorzy, patronaty, współpraca

 

Organizatorem Bydgoskich Targów Edukacyjnych jest Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Techniczne przygotowanie imprezy Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy powierzyła  bydgoskim placówkom oświatowym: Zespołowi Szkół Samochodowych i Młodzieżowemu Domowi Kultury Nr 4. 
 

Organizator:
 Wydział Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
 (budynek B, p.III, pok. 312)

Kontakt:
tel. 52 5858136

e-mail:
we@um.bydgoszcz.pl

Organizator - koordynator:
  
Zespół Szkół Samochodowych
  
  ul. Powstańców  Wielkopolskich  63   
     85-090    Bydgoszcz
     http://www.zss.pl

Kontakt:
tel. 52-3423939

e-mail: sek@zss.pl

 Koordynator Artystyczny
    
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4
    
Dworcowa 82  
 85-010 Bydgoszcz
    http://www.mdk4.pl

Kontakt:
tel. 604 650 420

e-mail: mdk4@cps.pl

 Patronat medialny
Gazeta Pomorska

planowany

 Patronat medialny
Gazeta Wyborcza

planowany 

Polskie Radio
Pomorza i Kujaw

Opieka medialna

 Patronat medialny
Express Bydgoski

planowany