Podsumowanie

 

Przez 11 lat  Bydgoskie Targi Edukacyjne organizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta umożliwiały młodzieży bydgoskich i pozabydgoskich gimnazjów zapoznać się z ofertą edukacyjną bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt realizowany był przez dwie bydgoskie placówki dydaktyczne:

  •      Zespół Szkół Samochodowych

  •      Młodzieżowy Dom Kultury Nr 4

W roku 2016 ten projekt został zakończony, a młodzieży gimnazjalnej zostanie zaproponowana nowa formuła przekazu informacji o potencjalnych kierunkach kształcenia i wyboru drogi zawodowej.

Dotychczasowi organizatorzy w tym miejscu dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowania, przebiegu i świetności wszystkich 11 edycji Bydgoskich Targów Edukacyjnych.

Witryna pozostanie czynna w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym korzystania z zasobów archiwum.